Billie.tv

Explanimation

BILLIE® is een explanimation, een uitlegfilmpje waarin relevante en specifieke informatie over gezondheidsaspecten in korte tijd op een heldere manier door Billie® wordt uitgelegd. Het figuurtje Billie® is pienter en ontwapenend en brengt in krachtige, humorvolle beeldtaal onderwerpen onder de aandacht op een aansprekende, voor iedereen begrijpelijke manier: Billie® verzacht de wachttijd in wachtkamers.